Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca naboru

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-22 22:00:51 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowomiejski – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, mail: ;
3) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) tj. realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Po zakończeniu procesu rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wskazanego w ustawie o pracownikach samorządowych dla osób, które zostały wybrane do dalszego etapu oraz w celu realizacji obowiązku archiwacyjnego określonego w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) odbiorcami danych zawartych w ofercie pracy będzie komisja rekrutacyjna powołana przez Starostę Nowomiejskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie wykonywania swoich obowiązków służbowych związanych z procesem rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczania korespondencji;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze oraz przez okres 3 miesięcy od momentu zakończeniu procesu rekrutacji jedynie w przypadku osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu co wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania jakim jest przeprowadzenie rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane w celu archiwalnym zgodnie z obowiązująca instrukcją kancelaryjną – 5 lat liczone w pełnych latach kalendarzowych począwszy od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy;
7) ma Pan/Pani prawo do: 
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 RODO);
b) ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO);
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8) każdy kandydat przystępujący do procesu rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze;
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-22 22:00:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-22 22:00:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-23 18:13:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
164 raz(y)