Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna - monitoring

Informacja ogłoszona dnia 2023-11-23 13:26:27 przez Krzysztof Andrzejczak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście  Lubawskim  jest Starosta Nowomiejski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1,13-300 Nowe Miasto Lubawskie. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych mail: .
 
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa w tym: 
a) art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym;
b) art. 222 § 1 Kodeksu pracy;
c) art. 6 ust. 1 pkt c)  i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”. 
d) art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. 
2. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane będą przez okres 90 dni. W sytuacji, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po zakończeniu wskazanego czasu zapisy z monitoringu zostaną trwale usunięte, poprzez nadpisane w sposób uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. 
3. Rejestracja obrazu realizowana jest, na podstawie art. 22(2) Kodeksu pracy oraz art. 6 ust.1 lit. c), f) RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.
4. Dostęp do materiałów z monitoringu mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych. Wizerunek osób – pracowników i klientów urzędu nie jest udostępniany podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Zapis z monitoringu może być udostępniony Policji – na jej w niosek i w celach dowodowych.
5. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny, wejście do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Rynek 1.
6. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia ( w sytuacjach wskazanych w art. 17 RODO). Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.  
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Hanna Anzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-23 13:26:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-23 13:26:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 13:26:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
101 raz(y)