Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 321/2023 Starosty Nowomiejskiego z 18 maja 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-23 07:48:59 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 29 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 110  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 90) i §17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 
§ 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w roku szkolnym 2023/2024.
§ 2. Analiza arkusza organizacji roku szkolnego stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Analiza arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 321/2023 Starosty Nowomiejskiego z dnia 18 maja 2023 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2022/2023
Oddziały w roku szkolnym 2023/2024
Liczba
nauczycieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny nie  dydaktyczne
Inter-nat
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
1.
Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku
Szkoła
Administracja-
6 osób
(6 etatu)
Obsługa-
8 osób
(8 etatów)
Oddziały - 35
Oddziały - 40
65
7
159,58
2,45
1410,21
Ogółem godziny w szkole: 1777
Godziny
 niedydak-tyczne:
- biblioteka - 45 (15 godzin vacat),
- pedagog szkolny - 43,
- pedagog specjalny - 17,
- kierownik kształcenia praktycznego - 9,
- doradca zawodowy - 10,
- psycholog - 20.
Razem: 144
-
40,82
Uczniów -
884
Uczniów -
950
Godziny dydaktyczne:
1633
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-23 07:48:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-23 07:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-23 07:48:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
166 raz(y)