Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 5/2024 Starosty Nowomiejskiego z 20 maja 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-22 11:36:11 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 29 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r., (Dz.U. z 2002 r., Nr 223, poz. 900 ze zm.) w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, który na mocy art. 368 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty:
§ 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim w roku szkolnym 2024/2025.
§ 2. Analiza arkusza organizacji roku szkolnego stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2024 r.

Analiza arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 maja 2024 roku
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrudnienie administracji i obsługi
Liczba nauczycieli
zatrudnionych w pełnym
wymiarze
Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwymia-rowych 
po uśrednieniu
Liczba godzin  ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-cielski
Godziny w PCRE ogółem po uśrednieniu
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
Poradnia Psycholo-giczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim
Placówka
Admini-stracja:
- 2osoby pełen etat
- 2 osoby - 1/4 etatu
Obsługa:
- 1 osoba pełen etat
Admini-strator i konserwator sieci kompute-rowej - 1 osoba (umowa zlecenie).
Inspektor Ochrony Danych Osobowych –1 osoba (umowa na wykonanie usług).
Inspektor BHP - 1 osoba (umowa zlecenie)
Lekarz:
- 1 osoba (umowa wykonywania świadczeń medycznych).
10
1
11
0,92
 
281
2.
Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Nowym Mieście Lubawskim
2
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 11:36:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 11:36:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 11:36:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
44 raz(y)