Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 6/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 maja 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-05-22 11:44:46 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 110  w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.) i §17 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2736) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty: 
§ 1. Zatwierdzam arkusz organizacji Zespołu Zawodowych w Kurzętniku w roku szkolnym 2024/2025.
§ 2. Analiza arkusza organizacji roku szkolnego stanowi załącznik nr 1. 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2024 r.

Analiza arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025 Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2024 Starosty Nowomiejskiego z dnia 20 maja 2024 r.
 
Lp.
Nazwa szkoły/
placówki
Zatrud-nienie admini-stracji i obsługi
Oddziały w roku  szkolnym
2023/2024
Oddziały w roku szkolnym 2024/2025
Liczba
nauczy-cieli
zatrudnio-nych
w pełnym
wymiarze
Liczba nauczy-cieli zatrudnio-nych w niepełnym wymiarze
Liczba godzin ponadwy-miarowych po uśrednie-niu
Liczba godzin ponadwy-miarowych
na pełen
etat nauczy-ciela
Godziny w szkole ogółem po uśrednie-niu
Godziny ogółem: w tym godziny niedydaktyczne
Inter-nat
 
 
Godziny dydak-tyczne/ ilość oddzia-łów
Ilość uczniów
Ilość uczniów
Godziny dydaktyczne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
 
 
1.
 
Zespół Szkół Zawodo-wych w Kurzę-tniku
Szkoła
Admini-stracja-
6 osób
(6 etatu)
Obsługa-
8 osób
(8 etatów).
Oddziały - 40
Oddziały - 37
66
4
292,92
4,44
1493,45
Ogółem godziny w szkole: 1731,5
Godziny
niedydaktyczne:  
- biblioteka - 60;
- pedagog szkolny - 44;
- pedagog specjalny - 16;
- kierownik kształcenia praktycznego - 9;
- doradca zawodowy - 20.
Razem: 149
- psycholog - 20 - vacat
-
42,23
Uczniów -
940
Uczniów -
950
Godziny dydaktyczne:
1562,5
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 11:44:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 11:44:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 11:44:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)