Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr 10/2024 Starosty Nowomiejskiego z 5 czerwca 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-06-10 15:20:54 przez Krzysztof Andrzejczak

w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 107) oraz art.6 ust. 2d ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 poz. 164), w związku z § 4 ust. 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 roku, Nr 14, poz. 67) w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Toruniu zarządzam, co następuje:
§ 1. W jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, wprowadzam zmiany dla Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim polegające na:
- dodaniu klasy końcowej 6744 „Przeniesienia decyzji, zmiany decyzji” z kwalifikacją archiwalną BE10;
- dodaniu klasy końcowej 6745 „Rejestr wydanych dzienników budowy” z kwalifikacją archiwalną BE10;
- dodaniu klasy końcowej 6746 „Szczególne zasady realizacji inwestycji dróg publicznych” z kwalifikacją archiwalną BE10.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Archiwum Zakładowego – koordynatorowi czynności kancelaryjnych.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia sprawuje Sekretarz Powiatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edward Żuralski - starosta nowomiejski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-10 15:20:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-10 15:20:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-10 15:20:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)