ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2023-11-23
Numer
RGT.6840.17.2023
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczyny, działka nr 87
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2023-11-15
Numer
GMKR.6840.24.2023
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/10 o pow. 0,1023 ha, opis użytku Bp; 2) 58/14 o pow. 0,0970 ha, opis użytku Bp; 3) 58/17 o pow. 0,1093 ha, opis użytku Bp.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2023-11-15
Numer
GMKR.6840.24.2023
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Waszulki gm. Nidzica, KW OL1N/00010001/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 58/11 o pow. 0,0996 ha, opis użytku Bp; 2) 58/12 o pow. 0,1481 ha, opis użytku Bp; 3) 58/15 o pow. 0,1009 ha, opis użytku Bp.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2023-11-09
Numer
RGT.6840.14.2023
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w wysokości 56/100 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 119 obręb Bajory o pow 0,7661 ha
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2023-11-09
Numer
RGT.6840.23.2023
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w wysokości 21/100 części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 90/7 obręb Leśniewo o pow 0,3267 ha
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2023-11-07
Numer
GMKR.6840.45.2022
Temat
BURMISTRZ NIDZICY na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza trzecie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica: lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy).
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 7
Data zgłoszenia
2023-10-31
Numer
GMKR.6840.23.2023
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, znajdującej się w budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 9 w Nidzicy, stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 48,70 m2.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 8
Data zgłoszenia
2023-10-31
Numer
GMKR.6840.41.2022
Temat
Kolejny (czwarty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz