ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2023-01-13
Numer
GMKR.6840.29.2019
Temat
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 3 m. Nidzica, KW OL1N/00014948/0 oznaczonej jako działka numer: 524/27 o pow. 0,0405 ha, opis użytku B.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz