ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-05-19
Numer
GMKR.6840.20.2020
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, KW OL1N/00008106/1, oznaczonej jako: działka nr 488 o pow. 0,3512 ha
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-05-06
Numer
RGT.6840.42.2021
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 860
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-05-06
Numer
RGT.6840.43.2021
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 862/3
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-05-06
Numer
RGT.6840.44.2021
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/12
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2022-05-06
Numer
RGT.6840.45.2021
Temat
Wójt Gminy Srokowo ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Srokowo, działka nr 855/13
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Srokowo
Adres
Zobacz