ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2023-05-24
Numer
GMKR.6840.41.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/78 o pow. 0,1614 ha, opis użytku Bp; 2) 263/79 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2023-05-24
Numer
GMKR.6840.41.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/82 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp; 2) 263/83 o pow. 0,0990 ha, opis użytku Bp.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2023-05-24
Numer
GMKR.6840.41.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00014308/2, oznaczonych jako działki numer: 1) 263/86 o pow. 0,0988 ha, opis użytku Bp; 2) 263/90 o pow. 0,1252 ha, opis użytku Bp.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2023-05-08
Numer
GMKR.6840.10.2021
Temat
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, KW OL1N/00003836/2, oznaczonej jako działka numer: 219/1 o pow. 0,0306 ha
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 5
Data zgłoszenia
2023-05-05
Numer
GMKR.6840.27.2022
Temat
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 290 o pow. 0,0649 ha,
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 6
Data zgłoszenia
2023-05-05
Numer
GMKR.6840.27.2022
Temat
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, działki stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009967/1, oznaczonej numerem: 291 o pow. 0,1340 ha
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz