ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 1
Data zgłoszenia
2022-09-02
Numer
GMKR.6840.23.2014
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1) 447/1 o pow. 0,1264 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 131/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1. 2) 447/10 o pow. 0,1090 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 113/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 2
Data zgłoszenia
2022-09-02
Numer
GMKR.6840.23.2014
Temat
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica, położonych w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica, oznaczonych jako działki numer: 1) 447/2 o pow. 0,1394 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 145/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1. 2) 447/9 o pow. 0,1157 ha, opis użytku Bp, KW OL1N/00007734/5 – sprzedaż działki wraz z udziałem wynoszącym 120/1000 części w działce nr 447/11 o pow. 0,0722 ha, opis użytku dr, KW OL1N/00026445/1.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 3
Data zgłoszenia
2022-08-26
Numer
GMKR.6840.4.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 4 m. Nidzica, KW OL1N/00009494/4, oznaczonej jako działka numer: 62/12 o pow. 0,2823 ha, opis użytku B
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 4
Data zgłoszenia
2022-08-22
Numer
GMKR.6840.31.2022
Temat
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie 5 m. Nidzica, KW OL1N/00015587/8, oznaczonej jako działka numer: 230 o pow. 0,1527 ha, opis użytku: Bi 0,1514 ha, W 0,0013 ha
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz