ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów - 17.02.2020Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów - 17.02.2020

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów - 17.02.2020

Wydział: Wydział Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2020-02-22 23:04:48

Termin załatwienia

1 miesiąc – w przypadku kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Osoba kontaktowa

Dominika Witkowska

Miejsce załatwienia

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, pokój nr 17

Telefon kontaktowy

56 47 24 218

Adres e-mail

srod@powiat-nowomiejski.pl

Miejsce odbioru

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, pokój nr 17

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, przygotowany zgodnie z art. 42 ust. 1 (zbieranie) i/lub ust. 2 (przetwarzanie) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu oraz m. in.:
 2. decyzja środowiskowa, o której mowa w art. 71 i art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagana,
 3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane,
 4. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku,
 5. oświadczenia o niekaralności,
 6. dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach,
 7. operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej,
 8. postanowienie komendanta powiatowego PSP, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach,
 9. propozycja wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń,
 10. dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Dodatkowe dokumenty:
 1. kserokopia lub wydruk dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym – wydruk z systemu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wypis z Krajowego Rejestru Spółek (KRS).
 

Czas realizacji

1 miesiąc – w przypadku kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 616 zł, płatna z chwilą złożenia wniosku w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim: PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 z dopiskiem: „opłata za wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów”

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Witkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-22 23:04:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-22 23:04:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-07 11:50:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1406 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony