Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

12 - Obsługa zgłoszeń jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2023-02-16 12:14:09

Termin załatwienia

1. Nadanie dostępu do systemu GEOPORTAL POWIATU NOWOMIEJSKIEGO http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/ - moduł w trybie chronionym: obsługa wykonawcy prac geodezyjnych – niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 2. Przyjęcie zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych lub uzupełnienie zgłoszenia prac za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - automatycznie. 3. Weryfikacja przekazanych przez wykonawcę wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – niezwłocznie nie później niż w terminach określonych w art.12b ust.1a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Osoba kontaktowa

Andrzej Kuczkowski, Anna Mioskowska, Jolanta Domżalska, Sylwia Fanslau

Miejsce załatwienia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 12.

Telefon kontaktowy

56 47 24 236

Adres e-mail

Sposób załatwienia

Obsługa prac geodezyjnych i kartograficznych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem systemu GEOPORTAL POWIATU NOWOMIEJSKIEGO http://powiat-nowomiejski.geoportal2.pl/ poprzez moduł w trybie chronionym: obsługa wykonawcy prac geodezyjnych.
 1. Przyjęcie zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych lub uzupełnienie zgłoszenia prac za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przekazanie przez wykonawcę zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac wraz z dołączonymi wynikami w przewidzianej w art.12a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Weryfikacja przekazanych przez wykonawcę wyników zgłoszonych prac geodezyjnych zgodnie z art.12b i art.12c ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym przekazanie wyników weryfikacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Miejsce odbioru

ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o dostęp do systemu GEOPORTAL (jednorazowo).
2. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych.
3. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z tymi wynikami.

Czas realizacji

 1. Udostępnienie kopii zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty o której mowa w art.40a ust.1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Weryfikacja przekazanych przez wykonawcę wyników prac geodezyjnych – niezwłocznie nie później niż w terminach określonych w art.12b ust.1a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłaty

Opłaty - art.40a  i dalsze ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 

Tryb odwoławczy

Na decyzje administracyjną wydawaną w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty lub o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

 • Rozdział 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kartograficzne,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Domżalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 12:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 12:14:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-02 14:28:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
857 raz(y)