Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

09 - Wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków

Wydział: Wydział Geodezji i Nieruchomości

Ogłoszono dnia: 2023-02-16 12:54:06

Termin załatwienia

Wprowadzanie zmiany w operacie ewidencji gruntów – niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Osoba kontaktowa

Agata Chorzelewska, Paulina Borkowska

Miejsce załatwienia

ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Telefon kontaktowy

56 47 24 233

Adres e-mail

ewidencja@powiat-nowomiejski.pl

Sposób załatwienia

Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków, zawiadomienie stron i właściwych organów.

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Grunwaldzka 3, pokój nr 2, Nowe Miasto Lubawskie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków oraz dokumenty niezbędne do wprowadzenia zmiany, np. prawomocne orzeczenia sądowe, akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, opracowania geodezyjno-kartograficzne przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacja architektoniczno- budowlana, umowa dzierżawy (wzór wniosku w załączeniu).

Czas realizacji

Wprowadzanie zmiany w operacie ewidencji gruntów – niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Opłaty

-

Tryb odwoławczy

Na decyzję administracyjną w przypadku odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków służy prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego.

Uwagi

Zmiany w operacie ewidencji wprowadzane są z urzędu na podstawie dokumentów takich jak: akty notarialne, decyzje administracyjne, prawomocne postanowienia sądowe. Właściciel i władający gruntami mają ponadto obowiązek zgłoszenia Staroście wszelkich zmian dotyczących danych objętych ewidencją gruntów i budynków (np. zmiana danych adresowych, zmiana sposobu użytkowania gruntów, podział nieruchomości, ujawnienie budynku i inne).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych,
  • Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (RODO).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Domżalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-16 12:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-16 12:54:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-29 11:46:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
921 raz(y)