Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Nowomiejskiego

Wydział: Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2023-08-28 21:04:37

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Klub Sportowy wpisany do ewidencji składa wniosek o dokonanie zmian w terminie 14 dni od dnia zmiany danych.

Osoba kontaktowa

Ilona Mroczkowska

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Wydział Oświaty Kultury i Promocji
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
(pokój nr 41 drugie piętro)

Telefon kontaktowy

56 47 24 227

Adres e-mail

org2@powiat-nowomiejski.pl

Sposób załatwienia

Wpis zmian lub odmowa wpisu zmian do ewidencji Klubów Sportowych bądź ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Wydział Oświaty Kultury i Promocji
ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
(pokój nr 41, drugie piętro)

Wymagane Dokumenty

Podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Klubu, wniosek o dokonanie zmian danych w ewidencji dotyczący nazwy, siedziby, oraz adresu Klubu Sportowego, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, informacji o statucie, dacie jego zmiany, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania:
 • listę obecności członków Klubu Sportowego uczestniczących w Walnym Zebraniu Klubu, na którym przyjęto wnioskowane zmiany,
 • protokół z Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego, na którym przyjęto wnioskowane zmiany wraz z przyjętymi uchwałami,
 • protokół z wyboru władz Klubu Sportowego wraz z podjętymi uchwałami w przedmiocie wyboru władz (jeżeli zmiana dotyczy osób wchodzących w skład organów Klubu Sportowego),
 • tekst jednolity statutu uwzględniający zmiany, uchwałę w sprawie zmian statutu, uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu (jeżeli statut został zmieniony).
 

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Opłaty

Wnioskodawca ponosi opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji na rachunek Urzędu  Miasta Nowego Miasta Lubawskiego: 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100  PKO BP SA Oddział Nowe Miasto Lubawskie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14a, 82-300 Elbląg wniesione za pośrednictwem Starosty Nowomiejskiego  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Mroczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-28 21:04:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-28 21:04:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-28 21:04:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
282 raz(y)