ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Biuro Rzeczy Znalezionych

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Formularze do pobrania

Wydział Architektury i Budownictwa

GEOPORTAL - WNIOSKI

Wydział Geodezji i Nieruchomości

KOORDYNACJA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

NABYCIE NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKARBU PAŃSTWA ODDANEJ W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ JEDNOSTEK WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Przyjęcie zgłoszenia do rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach a i b rozporządzenia rady (we) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

PRZYZNANIE NIEODPŁATNEGO PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

PRZYZNANIE NIEODPŁATNEGO PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI POD BUDYNKAMI Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Wniosek o podjęcie działań w celu ochrony interesów konsumenta

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

WPROWADZENIE ZMIAN DO OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wydanie karty wędkarskiej - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zakwalifikowanie drzew do wyrębu/cechowanie drewna i wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zaświadczenie o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - 7.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych - 6.06.2022

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ZATWIERDZENIE ZMIAN W GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości

Zezwolenie na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia - 17.02.2020

Wydział Środowiska i Rolnictwa

ZMIANY I AKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW SKARBU PAŃSTWA (17.02.2020)

Wydział Geodezji i Nieruchomości