ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:29 Zmiana statusu elementu informacja Ogłoszenie - dzierżawa miejsc parkingowych - status archiwalny
(widoczna od 2022-09-01 14:11:00 do 2022-09-22 14:11:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:10:01 Deaktywacja elementu informacja Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę czterech budynków inwentarskich na działce nr 28/3 obręb Mierzyn gmina Biskupiec
(widoczna od 2022-05-19 21:57:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:10:01 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowomiejskiego do 2030 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
(widoczna od 2022-04-07 19:35:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:52 Deaktywacja elementu informacja Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynków inwentarskich na działce 116/2, obręb Rywałdzik, gm. Biskupiec
(widoczna od 2018-01-24 14:22:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:52 Deaktywacja elementu informacja Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku inwentarskiego – obory wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce 335, obręb Łąkorz, gm. Biskupiec
(widoczna od 2017-12-22 12:56:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:52 Deaktywacja elementu informacja Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji zbiornikowej z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny propan oraz przyłączami do budynków inwentarskich zlokalizowanych na działce nr 47/7, obręb Bielice, gmina Biskupiec
(widoczna od 2017-12-01 14:39:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:52 Deaktywacja elementu informacja Wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – chlewni wraz z niezbędna infrastrukturą na działce 64/2, obręb Zajączkowo, gm. Grodziczno.
(widoczna od 2017-06-27 15:13:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:52 Deaktywacja elementu informacja Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
(widoczna od 2013-05-16 00:00:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:51 Deaktywacja elementu informacja Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę fermy trzody chlewnej o obsadzie docelowej do 131,60 DJP wraz z infrastrukturą na działkach 104, 105 obręb Nowy Dwór gmina Nowe Miasto Lubawskie
(widoczna od 2019-03-11 15:09:00)
Krzysztof Andrzejczak
11:09:51 Deaktywacja elementu informacja Wydanie decyzji pozwolenia na rozbudowę fermy trzody chlewnej na działce nr 93/2 obręb Rywałdzik, gmina Biskupiec
(widoczna od 2018-10-24 14:57:00)
Krzysztof Andrzejczak

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony