ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Druki i formularze - Wydział Komunikacji i Transportu 11302
Akty prawa miejscowego 15490
Zbiór aktów prawa miejscowego 10078
Statut Powiatu Nowomiejskiego 12361
Uchwały 60261
Obwieszczenia Rady Powiatu 6696
Sprawozdania Starosty 13707
Obwieszczenia Starosty 18355
Porozumienia Zarządu Powiatu 10052
Podział powiatu na okręgi wyborcze 3846
Przewóz zwłok 4726
Dyżury aptek 16242
Biuro Rzeczy Znalezionych 60725
Budżet Powiatu 18452
Kredyt 4997
Poręczenia 2154
Wieloletnia Prognoza Finansowa 17463
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 16089
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 13256
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 11522
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 12392
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 13824
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 9673
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 8603
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 7911
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 9771
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 9112
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2037 135
Budżet 2008 5353
Budżet 2010 4858
Budżet 2009 7087
Budżet 2012 20537
Budżet 2013 20193
Budżet 2011 5235
Budżet 2014 17948
Budżet 2015 14423
Budżet 2016 13846
Budżet 2017 15719
Budżet 2018 10857
Budżet 2020 8512
Budżet 2019 8673
Budżet 2021 9855
Budżet 2022 8918
Budżet 2023 492
Informacje 3077
Sprawozdawczość 2911
Sprawozdania - 2008 2519
Sprawozdania - 2009 6065
Sprawozdania - 2010 6133
Sprawozdania - 2011 7908
Sprawozdania - 2012 6007
Sprawozdania - 2013 8800
Sprawozdania - 2014 6950
Sprawozdania - 2015 6239
Sprawozdania - 2016 8189
Sprawozdania - 2017 7372
Sprawozdania - 2018 6624
Sprawozdania - 2019 5175
Sprawozdania - 2020 4986
Sprawozdania - 2021 6142
Sprawozdania - 2022 2662
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 11193
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 48581
Okólniki Starosty 9054
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 17411
Wydziały / Stanowiska 229787
Sprawy 147643
Dane podstawowe 13689
Działalność lobbingowa 12729
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6111
Informacja publiczna 2521
Udostępnianie informacji publicznej 7833
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1767
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 70313
Interpelacje, wnioski, zapytania 2619
Interpelacje 24643
Wnioski 19739
Zapytania 17767
Jednostki organizacyjne 29529
Komunikacja i Transport 35639
Konsultacje 56317
Kontrole 2649
Kontrole - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3822
Kontrole - inne podmioty 1397
Kontrole - jednostki organizacyjne 14676
Kontrole - system informacji oświatowej 168
Kontrole zewnętrzne 351
Kontrole zewnętrzne w 2019 1060
Kontrole zewnętrzne w 2020 1759
Kontrole zewnętrzne w 2021 3463
Kontrole zewnętrzne w 2022 2161
Realizacja polityki antymobbingowej 432
Wykaz kontroli zewnętrznych 16662
Licytacje publiczne 16628
Nabór pracowników 41896
Nieodpłatna pomoc prawna 33650
Ochrona danych osobowych 15546
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 655
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 1386
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 18765
Wydział Architektury i Budownictwa 18370
Wydział Geodezji i Nieruchomości 33998
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 43800
Wydział Komunikacji i Transportu 3076
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 7589
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 13551
Wydział Środowiska i Rolnictwa 18254
Zawiadomienia 3273
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 14848
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 4932
Oświadczenia majątkowe 6280
Oświadczenia majątkowe 248026
Formularz oświadczenia majątkowego 3633
Petycje 15867
Pomoc dla osób niesłyszących 5913
Przetargi 10554
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 74121
Kontrole Komisji Rewizyjnej 8758
Opinie i stanowiska komisji stałych 1139
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 20975
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 17420
Projekty uchwał Rady Powiatu 27575
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 29792
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 450
Protokoły 2022 6755
Protokoły 2021 3804
Protokoły 2020 1266
Protokoły 2019 2193
Protokoły 2018 1456
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 351
Protokoły 2022 1680
Protokoły 2021 8611
Protokoły 2020 3635
Protokoły 2019 3259
Protokoły 2018 882
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu 6. kadencji 16244
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 3007
Rejestr uchwał Rady Powiatu 13857
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 5. kadencji 6098
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 6. kadencji 3423
Stanowienie aktów prawnych 2666
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 2686
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 7321
Uchwały Rady Powiatu 1185606
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 225
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 9645
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 1298
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 162
Raport o stanie powiatu 5277
Służba przygotowawcza 5107
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1960
Rejestr zgłoszeń budowy 39518
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 10215
Strategia, programy i plany 48921
Strategie 7929
Plany 9591
Programy 14063
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 5957
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 153541
Wybory samorządowe 1629
Postanowienia Komisarza Wyborczego 6820
Wybory samorządowe 2010 5022
Wybory samorządowe 2014 15233
Wybory samorządowe 2018 13272
Współpraca partnerska 5670
Zamówienia publiczne 5901
Zamówienia publiczne - postępowania 75305
Zamówienia publiczne - plan postępowań 11615
Zamówienia publiczne - archiwalne 395
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 2387
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 9487
Zapewnienie dostępności 2051
Zarządzanie kryzysowe 47557
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 22433
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 16260
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 33988
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 55212
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 55843
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 11151
Uchwały Zarządu Powiatu 1464217
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 6507
Zarządzenia Starosty 3174
Zarządzenia Starosty 2012-2014 10120
Zarządzenia Starosty 2014-2016 9487
Zarządzenia Starosty 2017-2018 35495
Zarządzenia Starosty 2019 10675
Zarządzenia Starosty 2020 18826
Zarządzenia Starosty 2021 30942
Zarządzenia Starosty 2022 33191
Zarządzenia Starosty 2023 685
Rejestr zarządzeń 5191
Raport o dostępności 2897
Deklaracja dostępności 7537

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4775
Rejestr zmian 783011
Mapa serwisu 3671
Redakcja Biuletynu 3346
« powrót do poprzedniej strony