ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Druki i formularze - Wydział Komunikacji i Transportu 2457
Akty prawa miejscowego 14923
Zbiór aktów prawa miejscowego 6084
Statut Powiatu Nowomiejskiego 7026
Uchwały 37012
Obwieszczenia Rady Powiatu 2961
Sprawozdania Starosty 5747
Obwieszczenia Starosty 9683
Porozumienia Zarządu Powiatu 4770
Podział powiatu na okręgi wyborcze 3035
Przewóz zwłok 3427
Dyżury aptek 11984
Biuro Rzeczy Znalezionych 38704
Budżet Powiatu 17693
Kredyt 2491
Poręczenia 1537
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13138
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 12213
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 9698
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 8354
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 8586
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 7210
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 3313
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 1838
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 2208
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 3275
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 1824
Budżet 2008 4246
Budżet 2010 4069
Budżet 2009 5514
Budżet 2012 16069
Budżet 2013 15898
Budżet 2011 4159
Budżet 2014 13666
Budżet 2015 10724
Budżet 2016 9853
Budżet 2017 8816
Budżet 2018 4458
Budżet 2020 2387
Budżet 2019 2543
Budżet 2021 3113
Budżet 2022 1892
Informacje 2580
Sprawozdawczość 2589
Sprawozdania - 2008 1961
Sprawozdania - 2009 4645
Sprawozdania - 2010 4711
Sprawozdania - 2011 6293
Sprawozdania - 2012 4815
Sprawozdania - 2013 6914
Sprawozdania - 2014 5308
Sprawozdania - 2015 4674
Sprawozdania - 2016 4610
Sprawozdania - 2017 3614
Sprawozdania - 2018 2075
Sprawozdania - 2019 1251
Sprawozdania - 2020 956
Sprawozdania - 2021 1819
Sprawozdania - 2022 156
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 5288
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 28740
Okólniki Starosty 2075
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 15949
Wydziały / Stanowiska 208108
Sprawy 128551
Dane podstawowe 9822
Działalność lobbingowa 6259
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4274
Informacja publiczna 2133
Udostępnianie informacji publicznej 5014
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1086
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 23919
Interpelacje, wnioski, zapytania 1815
Interpelacje 7877
Wnioski 6492
Zapytania 5133
Jednostki organizacyjne 26391
Komunikacja i Transport 23308
Konsultacje 25041
Kontrole 2028
Kontrola jednostek organizacyjnych powiatu 6156
Kontrole 2012-2016 8077
Kontrole rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1088
Protokoły z kontroli zewnętrznych 124
Kontrole zewnętrzne w 2019 241
Kontrole zewnętrzne w 2020 593
Kontrole zewnętrzne w 2021 875
Wykaz kontroli zewnętrznych 10947
Licytacje publiczne 16300
Nabór pracowników 26159
Nieodpłatna pomoc prawna 15654
Ochrona danych osobowych 7074
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 99
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 685
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 5421
Wydział Architektury i Budownictwa 3131
Wydział Geodezji i Nieruchomości 9332
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 14993
Wydział Komunikacji i Transportu 543
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 1861
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 3930
Wydział Środowiska i Rolnictwa 4816
Zawiadomienia 583
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 4375
Oświadczenia majątkowe 5454
Oświadczenia majątkowe 154403
Formularz oświadczenia majątkowego 1658
Petycje 597
Petycje do Rady Powiatu 222
Petycje do Starosty Nowomiejskiego 1081
Zbiorcza informacja o petycjach 923
Pomoc dla osób niesłyszących 3226
Przetargi 7908
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 55976
Kontrole Komisji Rewizyjnej 2729
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 9473
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 4896
Projekty uchwał Rady Powiatu 9601
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 21721
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 255
Protokoły 2022 1097
Protokoły 2021 1506
Protokoły 2020 380
Protokoły 2019 670
Protokoły 2018 390
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 198
Protokoły 2022 169
Protokoły 2021 2586
Protokoły 2020 943
Protokoły 2019 877
Protokoły 2018 237
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu 6. kadencji 4737
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 613
Rejestr uchwał Rady Powiatu 7881
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 5. kadencji 2828
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 6. kadencji 808
Stanowienie aktów prawnych 1666
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 986
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 1643
Uchwały Rady Powiatu 690455
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 71
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 2796
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 464
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 41
Raport o stanie powiatu 984
Służba przygotowawcza 1538
Rejestr zgłoszeń budowy 19468
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 6576
Strategia, programy i plany 48168
Strategie 2134
Plany 2626
Programy 4578
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 1548
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 120685
Wybory samorządowe 1295
Postanowienia Komisarza Wyborczego 2882
Wybory samorządowe 2010 3361
Wybory samorządowe 2014 10388
Wybory samorządowe 2018 6778
Współpraca partnerska 4846
Zamówienia publiczne 3359
Zamówienia publiczne - postępowania 25358
Zamówienia publiczne - plan postępowań 4129
Zamówienia publiczne - archiwalne 184
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 871
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 2647
Zapewnienie dostępności 422
Zarządzanie kryzysowe 32640
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 19685
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 3588
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 21772
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 38447
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 37341
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 5769
Uchwały Zarządu Powiatu 917597
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 3233
Petycje składane do Zarządu Powiatu 1083
Zarządzenia Starosty 2377
Zarządzenia Starosty 2012-2014 6468
Zarządzenia Starosty 2014-2016 6285
Zarządzenia Starosty 2017-2018 19006
Zarządzenia Starosty 2019 3524
Zarządzenia Starosty 2020 6282
Zarządzenia Starosty 2021 10340
Zarządzenia Starosty 2022 6874
Rejestr zarządzeń 2040
Raport o dostępności 472
Deklaracja dostępności 3808

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4018
Rejestr zmian 635977
Mapa serwisu 3297
Redakcja Biuletynu 2342
« powrót do poprzedniej strony