ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Druki i formularze - Wydział Komunikacji i Transportu 6561
Akty prawa miejscowego 15176
Zbiór aktów prawa miejscowego 7739
Statut Powiatu Nowomiejskiego 9674
Uchwały 49405
Obwieszczenia Rady Powiatu 5082
Sprawozdania Starosty 10118
Obwieszczenia Starosty 14265
Porozumienia Zarządu Powiatu 7643
Podział powiatu na okręgi wyborcze 3403
Przewóz zwłok 4067
Dyżury aptek 13958
Biuro Rzeczy Znalezionych 49828
Budżet Powiatu 18051
Kredyt 3606
Poręczenia 1842
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15271
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 14146
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 11550
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 9908
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 10518
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 10768
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 6717
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 5541
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 4720
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 6807
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 5627
Budżet 2008 4823
Budżet 2010 4471
Budżet 2009 6330
Budżet 2012 18291
Budżet 2013 18086
Budżet 2011 4689
Budżet 2014 15891
Budżet 2015 12609
Budżet 2016 11887
Budżet 2017 12647
Budżet 2018 7729
Budżet 2020 5511
Budżet 2019 5645
Budżet 2021 6850
Budżet 2022 5097
Informacje 2821
Sprawozdawczość 2759
Sprawozdania - 2008 2254
Sprawozdania - 2009 5361
Sprawozdania - 2010 5427
Sprawozdania - 2011 7101
Sprawozdania - 2012 5399
Sprawozdania - 2013 7878
Sprawozdania - 2014 6157
Sprawozdania - 2015 5434
Sprawozdania - 2016 6212
Sprawozdania - 2017 5458
Sprawozdania - 2018 4438
Sprawozdania - 2019 3020
Sprawozdania - 2020 2966
Sprawozdania - 2021 3953
Sprawozdania - 2022 1013
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 7831
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 39013
Okólniki Starosty 5697
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 16771
Wydziały / Stanowiska 217767
Sprawy 137580
Dane podstawowe 11191
Działalność lobbingowa 9472
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5108
Informacja publiczna 2308
Udostępnianie informacji publicznej 6473
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1400
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 45400
Interpelacje, wnioski, zapytania 2219
Interpelacje 16712
Wnioski 13727
Zapytania 11437
Jednostki organizacyjne 28005
Komunikacja i Transport 29984
Konsultacje 38844
Kontrole 2306
Kontrola jednostek organizacyjnych powiatu 9702
Kontrole w innych podmiotach 236
Kontrole rozliczenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2708
Protokoły z kontroli zewnętrznych 208
Kontrole zewnętrzne w 2019 634
Kontrole zewnętrzne w 2020 1122
Kontrole zewnętrzne w 2021 1866
Kontrole zewnętrzne w 2022 415
Realizacja polityki antymobbingowej 112
Wykaz kontroli zewnętrznych 13855
Licytacje publiczne 16445
Nabór pracowników 33707
Nieodpłatna pomoc prawna 24201
Ochrona danych osobowych 11739
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 368
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 946
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 12785
Wydział Architektury i Budownictwa 10358
Wydział Geodezji i Nieruchomości 21246
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 31118
Wydział Komunikacji i Transportu 1951
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4674
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 8869
Wydział Środowiska i Rolnictwa 11814
Zawiadomienia 1847
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 9838
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 2672
Oświadczenia majątkowe 5945
Oświadczenia majątkowe 201858
Formularz oświadczenia majątkowego 2259
Petycje 8256
Pomoc dla osób niesłyszących 4360
Przetargi 8993
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 65626
Kontrole Komisji Rewizyjnej 5593
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 15513
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 11489
Projekty uchwał Rady Powiatu 18779
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 25586
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 337
Protokoły 2022 3470
Protokoły 2021 2711
Protokoły 2020 847
Protokoły 2019 1499
Protokoły 2018 953
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 271
Protokoły 2022 862
Protokoły 2021 5932
Protokoły 2020 2374
Protokoły 2019 2124
Protokoły 2018 558
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu 6. kadencji 10467
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 1843
Rejestr uchwał Rady Powiatu 11484
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 5. kadencji 4368
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 6. kadencji 1707
Stanowienie aktów prawnych 2135
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 1541
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 4513
Uchwały Rady Powiatu 924721
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 137
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 6226
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 923
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 91
Raport o stanie powiatu 3118
Służba przygotowawcza 3316
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 58
Rejestr zgłoszeń budowy 30259
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 8360
Strategia, programy i plany 48545
Strategie 5571
Plany 6685
Programy 9728
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 3917
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 137333
Wybory samorządowe 1441
Postanowienia Komisarza Wyborczego 5164
Wybory samorządowe 2010 4202
Wybory samorządowe 2014 12859
Wybory samorządowe 2018 10211
Współpraca partnerska 5210
Zamówienia publiczne 4576
Zamówienia publiczne - postępowania 53048
Zamówienia publiczne - plan postępowań 8043
Zamówienia publiczne - archiwalne 275
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 1600
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 6188
Zapewnienie dostępności 1212
Zarządzanie kryzysowe 40376
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 21039
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 9187
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 27711
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 46285
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 46976
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 8500
Uchwały Zarządu Powiatu 1178515
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 4822
Zarządzenia Starosty 2764
Zarządzenia Starosty 2012-2014 8369
Zarządzenia Starosty 2014-2016 7934
Zarządzenia Starosty 2017-2018 27662
Zarządzenia Starosty 2019 7126
Zarządzenia Starosty 2020 12707
Zarządzenia Starosty 2021 21385
Zarządzenia Starosty 2022 18840
Rejestr zarządzeń 3835
Raport o dostępności 1957
Deklaracja dostępności 5789

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4378
Rejestr zmian 699761
Mapa serwisu 3455
Redakcja Biuletynu 2797
« powrót do poprzedniej strony