ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawa miejscowego 16080
Dyżury aptek 22201
Obwieszczenia Rady Powiatu 9854
Obwieszczenia Starosty Nowomiejskiego 28204
Ogłoszenia Starosty Nowomiejskiego 1060
Podział powiatu na okręgi wyborcze 4722
Porozumienia Zarządu Powiatu 15810
Przewóz zwłok 6026
Sprawozdania Starosty Nowomiejskiego 21820
Statut Powiatu Nowomiejskiego 17514
Uchwały 85021
Zbiór aktów prawa miejscowego 14805
Biuro Rzeczy Znalezionych 81583
Budżet Powiatu 19249
Kredyt 7858
Poręczenia 2700
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21520
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 19454
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 16423
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 14104
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 15212
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 19517
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 15166
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 14332
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 13774
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 15362
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 15401
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2037 4445
Budżet 2008 6303
Budżet 2010 5545
Budżet 2009 8455
Budżet 2012 24168
Budżet 2013 23938
Budżet 2011 6151
Budżet 2014 21643
Budżet 2015 17542
Budżet 2016 16856
Budżet 2017 21819
Budżet 2018 16550
Budżet 2020 14004
Budżet 2019 14232
Budżet 2021 15726
Budżet 2022 14960
Budżet 2023 4249
Informacje 3575
Sprawozdawczość 3234
Sprawozdania - 2008 3008
Sprawozdania - 2009 7312
Sprawozdania - 2010 7378
Sprawozdania - 2011 9373
Sprawozdania - 2012 7090
Sprawozdania - 2013 10507
Sprawozdania - 2014 8419
Sprawozdania - 2015 7620
Sprawozdania - 2016 12151
Sprawozdania - 2017 11194
Sprawozdania - 2018 10469
Sprawozdania - 2019 9257
Sprawozdania - 2020 8632
Sprawozdania - 2021 10261
Sprawozdania - 2022 7406
Sprawozdania - 2023 1667
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 17554
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 67166
Okólniki Starosty 14533
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 18695
Wydziały / Stanowiska 265875
Sprawy 170901
Dane podstawowe 18772
Działalność lobbingowa 18920
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7786
Informacja publiczna 2909
Udostępnianie informacji publicznej 10686
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2464
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 120363
Interpelacje, wnioski, zapytania 3176
Interpelacje 40112
Wnioski 29938
Zapytania 28609
Jednostki organizacyjne 33077
Komunikacja i Transport 48819
Konsultacje 89884
Kontrole 3107
Kontrole - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7583
Kontrole - inne podmioty 5404
Kontrole - jednostki organizacyjne 24146
Kontrole - system informacji oświatowej 2290
Kontrole zewnętrzne 536
Kontrole zewnętrzne w 2019 1830
Kontrole zewnętrzne w 2020 2841
Kontrole zewnętrzne w 2021 6489
Kontrole zewnętrzne w 2022 5247
Kontrole zewnętrzne w 2023 1026
Realizacja polityki antymobbingowej 938
Wykaz kontroli zewnętrznych 21308
Licytacje publiczne 16960
Nabór pracowników 56707
Nieodpłatna pomoc prawna 52911
Ochrona danych osobowych 24689
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1220
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 2187
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 26167
Informacje o planowanych pomiarach PEM 0
Wydział Architektury i Budownictwa 29195
Wydział Geodezji i Nieruchomości 52509
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 73568
Wydział Komunikacji i Transportu 5543
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 13333
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 22943
Wydział Środowiska i Rolnictwa 31990
Zawiadomienia 6585
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 27800
Ogłoszenia o przetargach 920
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 8773
Oświadczenia majątkowe 7328
Oświadczenia majątkowe 339382
Formularz oświadczenia majątkowego 6185
Petycje 31849
Pomoc dla osób niesłyszących 8815
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 94240
Kontrole Komisji Rewizyjnej 14236
Opinie i stanowiska komisji stałych 3708
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 33149
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 30865
Projekty uchwał Rady Powiatu 46085
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 36677
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 640
Protokoły 2023 1355
Protokoły 2022 11714
Protokoły 2021 5881
Protokoły 2020 2132
Protokoły 2019 3654
Protokoły 2018 2491
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu szóstej kadencji 536
Protokoły 2022 3291
Protokoły 2021 14211
Protokoły 2020 6215
Protokoły 2019 5429
Protokoły 2018 1481
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu szóstej kadencji 28506
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 5615
Rejestr uchwał Rady Powiatu 19308
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu piątej kadencji 9506
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu szóstej kadencji 6944
Stanowienie aktów prawnych 4977
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 5022
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu szóstej kadencji 14910
Uchwały Rady Powiatu 1721129
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 391
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 16039
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 2102
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 296
Raport o stanie powiatu 9699
Służba przygotowawcza 8366
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 4772
Rejestr zgłoszeń budowy 59941
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 14243
Strategia, programy i plany 49670
Strategie 12742
Plany 13839
Programy 24508
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 10246
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 185158
Wybory samorządowe 1912
Postanowienia Komisarza Wyborczego 10236
Wybory samorządowe 2010 6533
Wybory samorządowe 2014 19514
Wybory samorządowe 2018 19561
Współpraca partnerska 6444
Zamówienia publiczne 9156
Zamówienia publiczne - postępowania 131646
Zamówienia publiczne - plan postępowań 20259
Zamówienia publiczne - archiwalne 624
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 4288
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 16775
Zapewnienie dostępności 4309
Zarządzanie kryzysowe 61492
Plany pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 51
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 25346
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 31219
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 45830
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 71331
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 75232
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 17050
Uchwały Zarządu Powiatu 2099141
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 9932
Zarządzenia Starosty 3804
Zarządzenia Starosty 2012-2014 13076
Zarządzenia Starosty 2014-2016 12465
Zarządzenia Starosty 2017-2018 50650
Zarządzenia Starosty 2019 16988
Zarządzenia Starosty 2020 30246
Zarządzenia Starosty 2021 50126
Zarządzenia Starosty 2022 60979
Zarządzenia Starosty 2023 17542
Rejestr zarządzeń 9139
Raport o dostępności 4780
Deklaracja dostępności 10374

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5146
Rejestr zmian 1097505
Mapa serwisu 4105
Redakcja Biuletynu 4091
« powrót do poprzedniej strony