ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawa miejscowego 15774
Dyżury aptek 17782
Obwieszczenia Rady Powiatu 7973
Obwieszczenia Starosty Nowomiejskiego 21890
Ogłoszenia Starosty Nowomiejskiego 210
Podział powiatu na okręgi wyborcze 4161
Porozumienia Zarządu Powiatu 12050
Przewóz zwłok 5189
Sprawozdania Starosty Nowomiejskiego 16393
Statut Powiatu Nowomiejskiego 14379
Uchwały 68541
Zbiór aktów prawa miejscowego 12042
Biuro Rzeczy Znalezionych 70167
Budżet Powiatu 18777
Kredyt 5990
Poręczenia 2364
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19110
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 17426
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 14489
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 12666
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 13519
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 15974
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 11779
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 10722
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 10125
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 11919
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 11507
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2037 1197
Budżet 2008 5772
Budżet 2010 5141
Budżet 2009 7637
Budżet 2012 22029
Budżet 2013 21706
Budżet 2011 5600
Budżet 2014 19489
Budżet 2015 15766
Budżet 2016 15083
Budżet 2017 18204
Budżet 2018 13083
Budżet 2020 10487
Budżet 2019 10814
Budżet 2021 12108
Budżet 2022 11380
Budżet 2023 1665
Informacje 3274
Sprawozdawczość 3054
Sprawozdania - 2008 2707
Sprawozdania - 2009 6555
Sprawozdania - 2010 6633
Sprawozdania - 2011 8468
Sprawozdania - 2012 6444
Sprawozdania - 2013 9468
Sprawozdania - 2014 7543
Sprawozdania - 2015 6834
Sprawozdania - 2016 9735
Sprawozdania - 2017 8834
Sprawozdania - 2018 8132
Sprawozdania - 2019 6740
Sprawozdania - 2020 6414
Sprawozdania - 2021 7642
Sprawozdania - 2022 4385
Sprawozdania - 2023 448
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 13658
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 55055
Okólniki Starosty 11125
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 17962
Wydziały / Stanowiska 244796
Sprawy 157299
Dane podstawowe 15676
Działalność lobbingowa 15204
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6822
Informacja publiczna 2680
Udostępnianie informacji publicznej 8769
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2053
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 88831
Interpelacje, wnioski, zapytania 2882
Interpelacje 30335
Wnioski 23537
Zapytania 21865
Jednostki organizacyjne 30905
Komunikacja i Transport 40534
Konsultacje 69678
Kontrole 2831
Kontrole - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 5639
Kontrole - inne podmioty 2522
Kontrole - jednostki organizacyjne 18041
Kontrole - system informacji oświatowej 1011
Kontrole zewnętrzne 436
Kontrole zewnętrzne w 2019 1360
Kontrole zewnętrzne w 2020 2209
Kontrole zewnętrzne w 2021 4580
Kontrole zewnętrzne w 2022 3472
Realizacja polityki antymobbingowej 641
Wykaz kontroli zewnętrznych 18461
Licytacje publiczne 16757
Nabór pracowników 48557
Nieodpłatna pomoc prawna 41101
Ochrona danych osobowych 19006
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 878
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 1735
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 22221
Wydział Architektury i Budownictwa 22836
Wydział Geodezji i Nieruchomości 42439
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 53734
Wydział Komunikacji i Transportu 4047
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 9703
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 16890
Wydział Środowiska i Rolnictwa 23258
Zawiadomienia 4759
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 18997
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 6547
Oświadczenia majątkowe 6754
Oświadczenia majątkowe 281368
Formularz oświadczenia majątkowego 4637
Petycje 22427
Pomoc dla osób niesłyszących 7073
Przetargi 12297
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 82409
Kontrole Komisji Rewizyjnej 10653
Opinie i stanowiska komisji stałych 2076
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 25415
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 21859
Projekty uchwał Rady Powiatu 33771
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 32313
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 529
Protokoły 2023 386
Protokoły 2022 8442
Protokoły 2021 4554
Protokoły 2020 1617
Protokoły 2019 2760
Protokoły 2018 1829
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 420
Protokoły 2022 2322
Protokoły 2021 10624
Protokoły 2020 4545
Protokoły 2019 4062
Protokoły 2018 1107
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu 6. kadencji 20193
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 3881
Rejestr uchwał Rady Powiatu 15901
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 5. kadencji 7293
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu 6. kadencji 4672
Stanowienie aktów prawnych 3624
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 3552
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 9853
Uchwały Rady Powiatu 1383384
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 288
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 11909
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 1587
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 221
Raport o stanie powiatu 6902
Służba przygotowawcza 6476
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 3040
Rejestr zgłoszeń budowy 47521
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 11880
Strategia, programy i plany 49246
Strategie 9610
Plany 11367
Programy 17532
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 7578
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 165935
Wybory samorządowe 1731
Postanowienia Komisarza Wyborczego 8084
Wybory samorządowe 2010 5612
Wybory samorządowe 2014 16877
Wybory samorządowe 2018 15429
Współpraca partnerska 5993
Zamówienia publiczne 7336
Zamówienia publiczne - postępowania 97657
Zamówienia publiczne - plan postępowań 14795
Zamówienia publiczne - archiwalne 514
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 2945
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 11560
Zapewnienie dostępności 2804
Zarządzanie kryzysowe 53430
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 23648
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 21742
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 38551
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 61454
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 61905
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 13277
Uchwały Zarządu Powiatu 1699584
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 7788
Zarządzenia Starosty 3473
Zarządzenia Starosty 2012-2014 11155
Zarządzenia Starosty 2014-2016 10464
Zarządzenia Starosty 2017-2018 40832
Zarządzenia Starosty 2019 12767
Zarządzenia Starosty 2020 22801
Zarządzenia Starosty 2021 37715
Zarządzenia Starosty 2022 42932
Zarządzenia Starosty 2023 5147
Rejestr zarządzeń 6908
Raport o dostępności 3534
Deklaracja dostępności 8732

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 4926
Rejestr zmian 879731
Mapa serwisu 3885
Redakcja Biuletynu 3656
« powrót do poprzedniej strony