ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawa miejscowego 15928
Dyżury aptek 20293
Obwieszczenia Rady Powiatu 9141
Obwieszczenia Starosty Nowomiejskiego 25352
Ogłoszenia Starosty Nowomiejskiego 637
Podział powiatu na okręgi wyborcze 4424
Porozumienia Zarządu Powiatu 14071
Przewóz zwłok 5553
Sprawozdania Starosty Nowomiejskiego 19086
Statut Powiatu Nowomiejskiego 16294
Uchwały 76505
Zbiór aktów prawa miejscowego 13763
Biuro Rzeczy Znalezionych 77138
Budżet Powiatu 19015
Kredyt 7108
Poręczenia 2530
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20285
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2013-2037 18489
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2014-2034 15504
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2015-2034 13473
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016-2034 14428
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2017-2034 18169
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2018-2034 13837
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2019-2034 12867
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2020-2034 12360
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2021-2034 13860
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2037 13643
Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2037 2599
Budżet 2008 6050
Budżet 2010 5341
Budżet 2009 8078
Budżet 2012 23173
Budżet 2013 22869
Budżet 2011 5889
Budżet 2014 20676
Budżet 2015 16723
Budżet 2016 16038
Budżet 2017 20363
Budżet 2018 15122
Budżet 2020 12535
Budżet 2019 12960
Budżet 2021 14081
Budżet 2022 13505
Budżet 2023 3046
Informacje 3419
Sprawozdawczość 3145
Sprawozdania - 2008 2851
Sprawozdania - 2009 6921
Sprawozdania - 2010 6996
Sprawozdania - 2011 8891
Sprawozdania - 2012 6775
Sprawozdania - 2013 9979
Sprawozdania - 2014 7960
Sprawozdania - 2015 7252
Sprawozdania - 2016 11198
Sprawozdania - 2017 10264
Sprawozdania - 2018 9696
Sprawozdania - 2019 8485
Sprawozdania - 2020 7840
Sprawozdania - 2021 9159
Sprawozdania - 2022 5878
Sprawozdania - 2023 1211
Informacje o umorzeniach niepodatkowych 15588
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 60914
Okólniki Starosty 13081
Centrum Informacji o Środowisku 0
Co i jak załatwić - lista wydziałów 18402
Wydziały / Stanowiska 257422
Sprawy 165098
Dane podstawowe 17554
Działalność lobbingowa 17139
Dziennik Ustaw RP 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7286
Informacja publiczna 2785
Udostępnianie informacji publicznej 9717
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2233
Informacje o sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach komisji 105039
Interpelacje, wnioski, zapytania 3038
Interpelacje 35453
Wnioski 26849
Zapytania 25626
Jednostki organizacyjne 32014
Komunikacja i Transport 44760
Konsultacje 79313
Kontrole 2978
Kontrole - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 6854
Kontrole - inne podmioty 4191
Kontrole - jednostki organizacyjne 21307
Kontrole - system informacji oświatowej 1706
Kontrole zewnętrzne 490
Kontrole zewnętrzne w 2019 1605
Kontrole zewnętrzne w 2020 2539
Kontrole zewnętrzne w 2021 5707
Kontrole zewnętrzne w 2022 4493
Kontrole zewnętrzne w 2023 408
Realizacja polityki antymobbingowej 794
Wykaz kontroli zewnętrznych 20190
Licytacje publiczne 16849
Nabór pracowników 53605
Nieodpłatna pomoc prawna 46995
Ochrona danych osobowych 21431
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 1049
Ogłoszenia, obwieszczenia, zawiadomienia 1975
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 24795
Informacje o planowanych pomiarach PEM 0
Wydział Architektury i Budownictwa 26574
Wydział Geodezji i Nieruchomości 48483
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych - wynajem, sprzedaż nieruchomości 64672
Wydział Komunikacji i Transportu 5054
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 11830
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 20254
Wydział Środowiska i Rolnictwa 27831
Zawiadomienia 6056
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 23311
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 7680
Oświadczenia majątkowe 7114
Oświadczenia majątkowe 314375
Formularz oświadczenia majątkowego 5724
Petycje 27304
Pomoc dla osób niesłyszących 8242
Przetargi 13686
Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 88566
Kontrole Komisji Rewizyjnej 12424
Opinie i stanowiska komisji stałych 3247
Plan pracy Rady Powiatu i Komisji Stałych 29401
Projekty protokołów z sesji Rady Powiatu 26452
Projekty uchwał Rady Powiatu 40099
Protokoły z Sesji, posiedzeń komisji wspólnych Rady Powiatu - do 22.11.2018 34449
Protokoły z posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 6. kadencji 587
Protokoły 2023 759
Protokoły 2022 10202
Protokoły 2021 5146
Protokoły 2020 1844
Protokoły 2019 3181
Protokoły 2018 2118
Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu szóstej kadencji 473
Protokoły 2022 2814
Protokoły 2021 12396
Protokoły 2020 5340
Protokoły 2019 4692
Protokoły 2018 1314
Raporty z głosowań i protokoły z Sesji Rady Powiatu szóstej kadencji 24100
Rejestr uchwał komisji stałych Rady Powiatu 5127
Rejestr uchwał Rady Powiatu 17757
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu piątej kadencji 8523
Sprawozdania z prac komisji stałych i prac Rady Powiatu szóstej kadencji 5955
Stanowienie aktów prawnych 4459
Transmisje i nagrania archiwalne z Sesji Rady Powiatu 4550
Uchwały komisji stałych Rady Powiatu szóstej kadencji 12386
Uchwały Rady Powiatu 1574799
Uchwały Rady Powiatu od 1. do 3. kadencji 338
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 1. kadencji 13989
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 2. kadencji 1862
w przygotowaniu - Uchwały Rady Powiatu 3. kadencji 257
Raport o stanie powiatu 8641
Służba przygotowawcza 7298
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 4098
Rejestr zgłoszeń budowy 53780
Rządowe Centrum Legislacji 1
Starostwo Powiatowe 13137
Strategia, programy i plany 49466
Strategie 11466
Plany 12766
Programy 20900
Wydział Środowiska i Rolnictwa - plany i programy 9128
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 175635
Wybory samorządowe 1807
Postanowienia Komisarza Wyborczego 9339
Wybory samorządowe 2010 6057
Wybory samorządowe 2014 18230
Wybory samorządowe 2018 17734
Współpraca partnerska 6206
Zamówienia publiczne 8412
Zamówienia publiczne - postępowania 117612
Zamówienia publiczne - plan postępowań 17807
Zamówienia publiczne - archiwalne 573
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro 3650
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej 14 tysięcy euro 14197
Zapewnienie dostępności 3591
Zarządzanie kryzysowe 57784
Plany pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 24567
Sprawozdania z prac Zarządu VI kadencji 26812
Sprawozdania z prac Zarządu V kadencji 42498
Sprawozdania z prac Zarządu IV kadencji 67080
Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu 68646
Rejestr uchwał Zarządu Powiatu 15284
Uchwały Zarządu Powiatu 1922790
Ogłoszenia Zarządu Powiatu 9067
Zarządzenia Starosty 3644
Zarządzenia Starosty 2012-2014 12171
Zarządzenia Starosty 2014-2016 11425
Zarządzenia Starosty 2017-2018 46034
Zarządzenia Starosty 2019 14877
Zarządzenia Starosty 2020 26695
Zarządzenia Starosty 2021 43994
Zarządzenia Starosty 2022 52768
Zarządzenia Starosty 2023 10513
Rejestr zarządzeń 8351
Raport o dostępności 4303
Deklaracja dostępności 9529

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Statystyka 5029
Rejestr zmian 991376
Mapa serwisu 3984
Redakcja Biuletynu 3859