ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-09-11
Termin składania dokumentów
2023-09-22 15:15:00
Stanowisko
Specjalista w Wydziale Budżetu i Finansów
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Budżetu i Finansów