ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
E-administracja w Powiecie Nowomiejskim
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.6 KiB)
 • SWZ E-administracja GM.272.1.10.2022 - (DOCX, 248.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SWZ-formularz ofertowy GM.272.1.10.2022 (DOCX, 214.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SWZ-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunkówGM.272.1.10.2022 (DOCX, 214.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SWZ-zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby GM.272.1.10.2022 (DOCX, 213.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SWZ-wykaz robot GM.272.1.10.2022 (DOCX, 210.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SWZ-wykaz osób GM.272.1.10.2022 (DOCX, 211.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-wzór umowy GM.272.1.10.2022 (DOCX, 229.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zadanie nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja techniczna GM.272.1.10.2022 (ZIP, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Zadanie nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja techniczna GM.272.1.10.2022 (ZIP, 6 MiB)