ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

130/828/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: 130/2022

Kadencja: VI kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-06-10

Data wejścia w życie: 2022-06-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2022-06-10

Tytuł aktu:

w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny

Na podstawie:

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 4 uchwały Nr XL/321/2013 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2329). Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
 

Treść:

 
§ 1. Zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.
§ 2. Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zostanie poinformowana o zamiarze wniesienia i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny, na najbliższym posiedzeniu Rady Powiatu. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Ochlak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-14 09:52:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Andrzejczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-14 09:52:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Andrzejczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-14 09:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
95 raz(y)